CVIČEBNICE BIBLICKÉ HEBREJŠTINY

Na těchto stránkách si můžete vyzkoušet znalosti hebrejského jazyka ve třech oblastech. První oblastí je mluvnický dril, další potom analýza biblických textů a nakonec vybrané hebrejské texty ve zhudebněné podobě.
Na jednotlivé prvky každé oblasti se dostanete přes seznam odkazů uvedený níže. Komentář Vám vždy poradí, jak dále postupovat.
Pro správné zobrazení hebrejských znaků je důležité, abyste měli nainstalovaný True Type font bwhebb pro hebrejský text. Stačí nakopírovat soubor bwhebb.ttf, který lze stáhnout na adrese http://www.bibleworks.com/fonts.html, do složky Fonts vašeho instalačního adresáře Windows (většinou C:\Windows). Pokud se vám nezobrazují správně české znaky v kombinaci s hebrejskými, v tom případě doporučujeme instalaci nekomerčního (freeware) www prohlížeče Mozilla Firefox, jehož nejnovejsi verze je volně ke stažení na adrese http://www.czilla.cz/ Všechny hebrejské texty jsou současně k dispozici ve zvukové podobě. Ovládací panel pro přehrávání zvuku se zobrazí při nainstalovaném pluginu (např. QuickTime pro Windows a Mac OS X či MPlayer pro Linux), který umí přehrávat soubory typu MP3. Pro instalaci doporučeného plug-inu QuickTime a jeho nastavení Vám nabízíme stručný návod.

Pro správnou funkci všech komponent této cvičebnice doporučujeme:

 1. Nainstalovat prohlížeč Mozilla Firefox.
 2. Nainstalovat hebrejský font.
 3. Nainstalovat a nastavit plug-in pro přehrávání zvuků.
Tato cvičebnice vznikla díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol v r. 2005. Plánujeme její rozšiřování, proto se nezapomínejte vracet.

Seznam odkazů:

A. Dril B. Analýza biblických textů C. Zhudebněné texty
 1. Souhlásky
 2. Otevřené slabiky
 3. Zavřené slabiky
 4. Člen a neodlučitelné předložky
 5. Feminina a plurály
 6. Podstatná jména: základní slovní zásoba
 7. Přídavná jména: základní slovní zásoba
 8. Slovesa: základní slovní zásoba
 9. Zájmena: základní slovní zásoba
 10. Příslovce, předložky a částice: základní slovní zásoba
 11. Podstatná jména se zájmennými příponami a ve vázaném stavu
 12. Předložky a částice se zájmennými příponami
 13. Slovesa - Qal: perfektum, imperativ a participium
 14. Slovesa - Qal: imperfektum
 15. Zájmenné přípony perfekta
 16. Zájmenné přípony imperfekta
 17. Infinitiv vázaný (s předložkami)
 18. Nejčastější formy narativu
 1. Žl 136,1-9
 2. Žl 117
 3. Žl 96,1-6
 4. Dt 6,4-9
 5. Gen 1,1-8
 6. Iz 40,1-3*
 7. Gen 3,1-20*
 8. Ex 20,2-17*
 9. Num 6,24-26
 10. Sd 4,4-9*
 11. Žl 121,1-8
 1. Hódú laAdonáj (Žl 136,1-7)
 2. Barúch habbá (Žl 118,26)
 3. Hinne, ló jánúm (Žl 121,4)
 4. Hinne, ma tóv (Žl 133,1)
 5. Ló jissa gój (Iz 2,4)
 6. Barúch attá Adonáj (1 Kron 29,10-12)
 7. Kádoš (Zj 4,8)
 8. Barúch haššém
 9. Qúmí órí (Iz 60,1-2)
 10. Nachamú (Iz 40,1-2)
 11. Hinnách jáfá (Pís 1,15;2,2; 4,7.10)
 12. Hallelú et Adonáj (Žl 117)
 13. Hinne ke-ené avadím (Žl 123,2)
 14. Ke-ajjál (Žl 42,2)