B.8 Ex 20,2–17*

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí biblického úryvku do češtiny získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B8_Ex20.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B8_Ex20.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.2
^yh,l{a/ hw"hy> ykinOa'
~yIr:c.mi #r<a,me ^ytiaceAh rv,a]
~ydIb'[] tyBemi

 


v.3
^l.-hy<h.yI al{
yn"P'-l[; ~yrIxea] ~yhil{a/

 


v.4
^l.-hf,[]t; al{
hn"WmT.-lk'w> ls,p,
l[;M;mi ~yIm;V'B; rv,a]
tx;T';mi #r<a'B' rv,a]w:
#r<a'l' tx;T;mi ~yIM;B; rv,a]w:

 


v.5
~h,l' hw<x.T;v.ti-al{
~dEb.['t' al{w>
^yh,l{a/ hw"hy> ykinOa' yKi
dqePo aN"q; lae
~ynIB'-l[; tboa' !wO[]
ya'n>f{l. ~y[iBerI-l[;w> ~yviLevi-l[;

 


v.6
~ypil'a]l; ds,x, hf,[ow>
yt'wOc.mi yrEm.vol.W yb;h]aol.

 


v.7a
aw>V'l; ^yh,l{a/ hw"hy>-~ve-ta, aF'ti al{

 


v.8
AvD>q;l. tB'V;h; ~Ay-ta, rAkz"

 


v.9
dbo[]T; ~ymiy" tv,ve
^T,k.al;m.-lK' t'yfi['w>

 


v.10
^yh,l{a/ hw"hyl; tB'v; y[iybiV.h; ~Ayw>
hk'al'm.-lk' hf,[]t;-al{
^T,biW-^n>biW hT'a;
^T,m.h,b.W ^t.m'a]w: ^D>b.[;
^yr<['v.Bi rv,a] ^r>gEw>

 


v.11
hw"hy> hf'[' ~ymiy"-tv,ve yKi
#r<a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta,
~B'-rv,a]-lK'-ta,w> ~Y"h;-ta,
y[iybiV.h; ~AYB; xn:Y"w:
hw"hy> %r:Be !Ke-l[;
WhveD>q;y>w: tB'V;h; ~Ay-ta,

 


v.12
^M,ai-ta,w> ^ybia'-ta, dBeK;
hm'd"a]h' l[; ^ym,y" !WkrIa]y: ![;m;l.
%l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a]

 


v.13
xc'r>Ti al{

 


v.14
@a'n>Ti al{

 


v.15
bnOg>Ti al{

 


v.16
rq,v' d[e ^[]rEb. hn<[]t;-al{

 


v.17
^[,rE tyBe dmox.t; al{
^[,rE tv,ae dmox.t;-al{
ArAvw> Atm'a]w: ADb.[;w>
^[,rEl. rv,a] lkow> Armox]w:

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*] [Zl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]