B.5 Gen 1,1–8

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí biblického úryvku do češtiny získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B5_Gen1.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B5_Gen1.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.


v.1
~yhi_l{a/ ar'B' tyviareB.
`#r,a'h' taew> ~yIm;V'h; tae


v.2
~Ah_t. ynEP.-l[; %v,xow> Whbow" Whto ht'y>h' #r,a'h'w>
`~yIM'h; ynEP.-l[; tp,x,r;m. ~yhil{a/ x:Wrw>


v.3
rAa+ yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:
`rAa(-yhiy>w:


v.4
bAj+-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w:
`%v,xo(h; !ybeW rAah' !yBe ~yhil{a/ lDeb.Y:w:


v.5
hl'y>l' ar'q' %v,xol;w> ~Ay rAal' ~yhil{a/ ar'q.YIw:
`dx'a, ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w:


v.6
~yIM'h; %AtB. [;yqir' yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:
`~yIm'l' ~yIm; !yBe lyDIb.m; yhiywI


v.7
[:yqir'h'-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w:
[:yqir'l' tx;T;mi rv,a] ~yIM;h; !yBe lDeb.Y:w:
`!ke-yhiy>w: [;yqir'l' l[;me rv,a] ~yIM;h; !ybeW


v.8
~yIm'v' [:yqir'l' ~yhil{a/ ar'q.YIw:
`ynIve ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w:

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*] [Zl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]