B.3 Žl 96, 1-6

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí žalmu získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znení textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B3_Zl96.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B3_Zl96.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.1
vd'_x' ryvi hw"hyl; Wryvi
`#r,a*'h'-lK' hw"hyl; Wryvi


v.2
Am_v. Wkr]B' hw"hyl; Wryvi
`At*['Wvy> ~Ayl.-~AYmi WrF.B;


v.3
Ad+AbK. ~yIAGb; WrP.s;
`wyt*'Aal.p.nI ~yMi[;h'-lk'B.


v.4
dao_m. lL'hum.W hw"hy> lAdg" yKi
`~yhi*l{a/-lK'-l[; aWh ar'An


v.5
~yli_ylia/ ~yMi[;h' yhel{a/-lK' yKi
`hf*'[' ~yIm;v' hw"hyw:


v.6
wyn"_p'l. rd'h'w>-dAh
`Av*D'q.miB. tr,a,p.tiw> z[o

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*] [Zl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]