B.7 Gen 3,1–20*

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí biblického úryvku do češtiny získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B7_Gen3.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B7_Gen3.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.1
hd,F'h; tY:x; lKomi ~Wr[' hy"h' vx'N"h;w>
~yhil{a/ hw"hy> hf'[' rv,a]
hV'aih'-la, rm,aYOw:
`!G"(h; #[e lKomi Wlk.ato al{ ~yhil{a/ rm;a'-yKi @a;

 


v.2
vx'N"h;-la, hV'aih' rm,aTow:
`lkeanO !G"h;-#[e yrIP.mi

 


v.3
~yhil{a/ rm;a' !G"h;-%AtB. rv,a] #[eh' yrIP.miW
`!WtmuT.-!P, AB W[G>ti al{w> WNM,mi Wlk.ato al{

 


v.4
hV'aih'-la, vx'N"h; rm,aYOw:
`!WtmuT. tAm-al{

 


v.5
WNM,mi ~k,l.k'a] ~AyB. yKi ~yhil{a/ [;deyO yKi
`[r'w" bAj y[ed>yO ~yhil{aKe ~t,yyIh.wI ~k,ynEy[e Wxq.p.nIw>

 


v.6*
...lk'a]m;l. #[eh' bAj yKi hV'aih' ar,Tew:
`lk;aYOw: HM'[i Hv'yail.-~G: !TeTiw: lk;aTow: Ayr>Pimi xQ;Tiw:

 


v.7a
...~h,ynEv. ynEy[e hn"x.q;P'Tiw:
...~he_ ~Miruy[e yKi W[d>YEw:

 


v.8
~AY+h; x;Wrl. !G"B; %Leh;t.mi ~yhil{a/ hw"hy> lAq-ta, W[m.v.YIw::
`!G"(h; #[e %AtB. ~yhil{a/ hw"hy> ynEP.mi ATv.aiw> ~d'a'h' aBex;t.YIw:

 


v.9
~d_'a'h'-la, ~yhil{a/ hw"hy> ar'q.YIw::
`hK'¥YEa; Al rm,aYOw:

 


v.10
!G"+B; yTi[.m;v' ^l.qo-ta, rm,aYOw:::
...`ab(ex'aew" ykinOa' ~roy[e-yKi ar'yaiw":

 


v.12
ydIM'[i hT't;n" rv,a] hV'aih' ~d_'a'h' rm,aYOw:
`l¥keaow" #[eh'-!mi yLi-hn"t.n" awhi

 


v.13
tyfi_[' taZO-hm; hV'ail' ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYOw:
`lkeaow" ynIa;yVihi vx'N"h; hV'aih' rm,aTow:

 


v.14a
taZO t'yfi[' yKi vx'N"h;-la, ~yhil{a/ hA"hy> rm,aYOw:
...hd_,F'h; tY:x; lKomiW hm'heB.h;-lK'mi hT'a; rWra'

 


v.15
H['_r>z: !ybeW ^[]r>z: !ybeW hV'aih' !ybeW ^n>yBe tyvia' hb'yaew>
...`bq*e[' WNp,WvT. hT'a;w> varo ^p.Wvy> aWh

 


v.17a
#[eh'-!mi lk;aTow: ^T,v.ai lAql. T'[.m;v'-yKi rm;a' ~d'a'l.W
...WNM_,mi lk;ato al{ rmoale ^ytiyWIci rv,a]

 


v.19
hm'd'a]h'-la, ^b.Wv d[; ~x,l, lk;aTo ^yP,a; t[;zEB.
`bWv*T' rp'['-la,w> hT'a; rp'['-yKi T'x.Q'lu hN"M,mi yKi

 


v.20
hW"+x; ATv.ai ~ve ~d'a'h' ar'q.YIw:
`yx*'-lK' ~ae ht'y>h' awhi yKi

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*] [Zl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]