B.2 Žl 117

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí žalmu získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B2_Zl117.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B2_Zl117.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.1
~yI+AG-lK' hw"hy>-ta, Wll.h;
`~yMi(auh'-lK' WhWxB.v;


v.2
ADs.x; Wnyle[' rb:g" yKi
`Hy")-Wll.h; ~l'A[l. hw"hy>-tm,a/w<

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*] [Zl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]