B.10 Sd 4,4-9*

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí biblického úryvku do češtiny získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B10_Sd4.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B10_Sd4.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.4
ha'ybin> hV'ai hr"Abd>W
hj'p.vo ayhi tAdyPil; tv,ae
ayhih; t[eB' laer"f.yI-ta,

 


v.5
hr"AbD> rm,To-tx;T; tb,v,Ay ayhiw>
lae-tyBe !ybeW hm'r"h' !yBe
h'yl,ae Wl[]Y:w: ~yIr"p.a, rh;B.
jP'v.Mil; laer"f.yI ynEB.

 


v.6
qr"b'l. ar"q.Tiw: xl;v.Tiw:
yliT'p.n: vd<Q,mi ~[;nOybia]-!B,
wyl'ae rm,aTow:
laer"f.yI-yhel{a/ hw"hy> hW"ci al{h]
rAbT' rh;B. T'k.v;m'W %le
vyai ~ypil'a] tr<f,[] ^M.[i T'x.q;l'w>
!Wlbuz> ynEB.miW yliT'p.n: ynEB.mi

 


v.7
^yl,ae yTik.v;m'W
!Avyqi lx;n:-la,
!ybiy" ab'c.-rf; ar"s.ysi-ta,

 


v.8
qr"B' h'yl,ae rm,aYOw:
yTik.l'h'w> yMi[i ykil.Te-~ai
%leae al{ yMi[i ykil.te al{-~aiw>

 


v.9
%M'[i %leae %l{h' rm,aTow:
^T.r>a;p.Ti hy<h.ti al{ yKi sp,a,
%leAh hT'a; rv,a] %r<D<h;-l[;
hV'ai-dy:b. yKi
ar"s.ysi-ta, hw"hy> rKom.yI
hr"AbD> ~q'T'w:
hv'd>q, qr"B'-~[i %l,Tew:

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Žl 121,1–8]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]