B.11 Žl 121

Na této stránce si můžete procvičit znalost čtení a správného porozumění biblickému textu. Překlad a analýzu jednotlivých částí biblického úryvku do češtiny získáte najetím myší na hebrejský text. Analýza v závorce se vždy vztahuje k barevně odlišené části textu bezprostředně před závorkou. Znění textu v hebrejštine získáte kliknutím na ikonu na ovládacím panelu přehrávače.
Celý text včetně jeho analýzy si můžete vytisknout ze souboru B11_Zl121.pdf. Znění celého textu v hebrejštině si můžete uložit rovněž jako soubor B11_Zl121.mp3 a poté přehrát v libovolném přehrávači, který podporuje formát MP3.

 


v.1
tAl[]M;l; ryvi
~yrIh'h,-la, yn:y[e aF'a,
yrIz>[, aboy" !yIa;me

 


v.2
hw"hy> ~[ime yrIz>[,
#r<a'w" ~yIm;v' hfe[o

 


v.3
^l,g>r: jAMl; !TeyI-la;
^r<m.vo ~Wny"-la;

 


v.4
~Wny"-al{ hNEhi
laer"f.yI rmeAv !v'yyI al{w>

 


v.5
^r<m.vo hw"hy>
^n<ymiy> dy:-l[; ^L.ci hw"hy>

 


v.6
hK'K,y:-al{ vm,V,h; ~m'Ay
hl'y>L'B; x:rEy"w>

 


v.7
[r"-lK'mi ^r>m'v.yI hw"hy>
^v,p.n:-ta, rmov.yI

 


v.8
^a,AbW ^t.ace-rm'v.yI hw"hy>
~l'A[-d[;w> hT'[;me

 


Dril: [A.1] [A.2] [A.3] [A.4] [A.5] [A.6] [A.7] [A.8] [A.9] [A.10] [A.11] [A.12] [A.13] [A.14] [A.15] [A.16] [A.17] [A.18]
Texty: [Žl 136, 1-9] [Žl 117] [Žl 96, 1-6] [Dt 6,4–9] [Gen 1,1–8] [Iz 40,1–3*] [Gen 3,1–20*] [Ex 20,2-17*] [Num 6,24-26] [Sd 4,4-9*]
Písně: [Hódú laAdonáj] [Barúch habbá] [Hinne, ló jánúm] [Hinne, ma tóv] [Ló jissa gój] [Barúch attá Adonáj] [Kádoš] [Barúch haššém] [Qúmí órí] [Nachamú] [Hinnách jáfá] [Hallelú et Adonáj] [Hinne ke-ené] [Ke-ajjál]
[Hlavní stránka]